لغو سفارش و استرداد مبلغ سفارش

 

 

چنانچه مشتری به هر دلیلی درخواست  لغو سفارش و استرداد مبلغ سفارش خود را داشته باشد می توانید از طریق فرم ذیل اقدام به لغو سفارش خود نماید .

لازم به ذکر است چنانچه مرسوله ارسالی از سوی واحد ارسال سفارشات ارسال شده باشدهزینه آن از مبلغ استرداد کسر  می گردد.

 

نکته : با دریافت درخواست لغو سفارش واسترداد مبلغ چنانچه پس از هفت روز کاری ترتیب اثر داده نشد با واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید .