شما میتوانید از طریق صفحه تماس با ما فرم تماس با ما شکایات خود را درج کنید و برای ما بفرستید.